Mediacentrale

Oeps, 170 meter diep voor een A-label

Oeps, 170 meter diep voor een A-label

Inderdaad wij (Waarborg) en zij (GeoComfort) gaan 170 meter diep graven om de Mediacentrale een A-label te geven. En dat is best diep, namelijk bijna twee keer de Martinitoren de grond in om de juiste temperatuur voor onze installaties aan te boren.

De Mediacentrale wordt heeeel duurzaam

Inderdaad met het realiseren van een label A (!) voor een monumentaal multi-tenant gebouw, en zeker op de schaal van de Mediacentrale, is dat nog steeds een unicum in Nederland. Immers 18.000 m2 kantoren, professionele studio’s, vergaderruimtes en een restaurant gelijktijdig opschalen naar het hoogst haalbare label-A is en blijft een bijzondere klus.

Heel duurzaam kun je alleen maar worden door aanpassingen op een breed front en dan gaat het over de bron (Warmte Koude Opslag), de comfort installatie (warmte- en koude), energiezuinige verlichting, een goede  bouwkundige schil en additionele duurzame toepassingen waaronder een gebouwbeheersystemen en (mogelijk) zonnepanelen. Met een investeringsplaatje van ca. € 1 miljoen is het ook nog eens heel ‘’kapitaal intensief’’ maar zorgt het ook voor een hele mooie reductie van de CO2 uitstoot en daarmee onze footprint.

Wat gaat er gebeuren?

Als basis voor de verduurzaming wordt de Mediacentrale in eerste instantie voorzien van een Warmte Koude Opslag (WKO). Deze installatie is een soort van energiecentrale die gebruik maakt van het ca. 170 meter diepe boorgat middels een koude- en warmtewisselaar, het speerpunt van de energiecentrale, die de temperatuur van 12 tot 14 graden op deze diepte prettig vindt.

Hoe werkt het?

De WKO-installatie wordt toegepast om ondergronds energie op te slaan. In de zomer wordt het afgekoelde grondwater (tijdens de winterperiode door de warmtepomp) gebruikt om het gebouw te koelen. In de winter wordt het opgewarmde grondwater (waarmee tijdens de zomerperiode het gebouw gekoeld is) gebruikt om de warmtepomp van energie te voorzien. Om dit wisselende energiepatroon van de zomer- en winterperiode te kunnen volgen wordt de energie voor langere periode gebufferd in de massa van bodem, vandaar de benaming Warmte Koude Opslag.

Wanneer wordt er gestart?

Na zo’n 4,5 jaar aan voorbereiding voor dit verduurzamingsproject gaan we nu los. En dat gaat sneller dan gedacht want er kwam een plaats vrij in de boor agenda van GeoComfort, de specialist van de warmte- en koude opslag. We starten in week 20 met de eerste voorbereidingen voor de boring.

Wat merk je ervan?

Van het boren zelf merk je niet veel. Er komt een mobiele boorinstallatie op de hoek van de huidige fietsenstalling en elektrische oplaadpunten te staan. Wat je wel merkt is dat als de eerste mantelbuis in de grond wordt getrild, dat duurt ongeveer een half uur.

Wat ook gaat opvallen is dat rondom de hoge boorinstallatie een boorterrein van 300 m2 wordt ingericht. Hier bezinkt het boorsel in verschillende containers voordat deze worden afgevoerd. Het afvoeren gebeurt met vrachtwagens via de bouwweg aan de voorzijde van de Mediacentrale.

Hoe lang duurt het?

Afhankelijk van de voortgang zal het boren rond 3 tot 5 weken gaan duren. Daarna wordt de bouwplaats opgeruimd en resteert er een 170 meter diepe boring met een halve energiecentrale in de grond welke is afgesloten met een vierkante unit van circa 1.20 x 1.20 met een stalen deksel (kunnen de zwaarste vrachtwagens qua wieldruk dragen). De aansluiting op de Mediacentrale gaat ondergronds en gaat bij de gevel omhoog naar het dakvlak op de derde verdieping.

Een extra-tje; nieuwe inritten!

Let wel, parallel aan de boring wordt de inrit van het parkeerterrein vernieuwd. Het systeem met de tags blijft ongewijzigd.

Vervolg; interne energiecentrale

Na het ondergrondse werk worden er diverse aanpassingen aan de klimaatinstallaties uitgevoerd. De aanpassingen betreffen het verwijderen van de bestaande koelmachines en het vernieuwen van de luchtbehandelingsinstallaties en CV-installatie t.b.v. back-up en piekvoorziening. Tijdens de vervolgacties wordt de bodemenergiesysteem/WKO-installatie (ondergronds deel) aan de energiecentrale (bovengronds deel)gekoppeld. Tot slot wordt er nog gebruik gemaakt van de lucht, koude en warmte lucht terug winnen (WTW) uit de centrale hal. Van deze vervolgstappen zullen we jullie op de hoogte houden.

De financiële impact- energienota

Verduurzamen kost geld is de stelregel. Door de verduurzaming zal het energieverbruik terug lopen, de investering voor de realisatie is echter hoog. Door het ombuigen van de maandelijkse energiekosten naar de installatie ontstaat er een model welke ervoor zorgt dat de bewoner in de energierekening (via de servicekosten) naar verwachting geen verhoging krijgt. Dat is ook mede te danken aan de huisbankier, die deze verduurzaming met veel belangstelling volgt en voor een groot deel heeft gefaciliteerd.

De feitjes op een rij

Nog wat (voor)beelden zien?

Ga naar https://geocomfort.nl/producten/wko-tool/

Mobiele versie afsluiten