Bedrijf uitgelicht Crop-R – een 'boerenbedrijf' middenin de stad!

De geur van verf in combinatie met pas gelegde vloerbedekking verraadt dat ze hier nog maar net gehuisvest zijn. Voor de rest lijkt het alsof Crop-R al jaren in de Mediacentrale zit. En stiekem is het ook niet helemaal voor het eerst dat Ivor, oprichter en eigenaar van Crop-R, zich in de Mediacentrale verschanst. We gingen bij Ivor op de koffie om zijn nieuwe kantoor te bewonderen en hem eens uit te horen over het vernuftige stukje techniek dat hij samen met zijn team heeft ontwikkeld.

crop-r-agri

Rondzwerven in en om de Mediacentrale

Ivor Bosloper begon zijn carrière ooit als medewerker van Wisdom op de derde verdieping om vervolgens een paar jaar bij Kalooga te werken, eveneens bewoner van de Mediacentrale. Zodoende zwerft hij al zo’n tien jaar in en om de Mediacentrale. In 2011 besloot Ivor dat het tijd werd om zijn eigen bedrijf op te zetten. Op zoek naar kantoorruimte kwam hij uit bij – hoe kan het ook anders – de Mediacentrale. Bij Voys mocht hij een paar werkplekken huren om zijn bedrijf in de benen te helpen. Toen zowel Voys als het bedrijf van Ivor groter werden – en er geen plek in de Mediacentrale bleek te zijn – verhuisde Crop-R naar de naastgelegen Helpercentrale. Ook daar heerste een goede energie; Crop-R groeide in twee jaar gestaag door naar een bedrijf met zo’n 14 medewerkers. Inmiddels is Ivor weer ‘terug op stee’ en bewoont hij met zijn team een prachtig kantoor op de tweede verdieping.

Online teeltregistratie

Wat dóet Crop-R dan precies? Ivor begint vol enthousiasme te vertellen: “Crop-R helpt akkerbouwers bij de administratie van alles wat er op en rond de boerderij gebeurt. We hebben software ontwikkeld waarmee boeren op eenvoudige wijze hun dagelijkse teelthandelingen op de akkers kunnen vastleggen. Dat kunnen ze doen via de website, maar ook via de mobiele app. Het direct en online vastleggen van die gegevens scheelt de boeren enorm veel administratieve rompslomp. Ze kunnen alle data automatisch laten registreren en bovendien ook nog eens eenvoudig delen met hun medewerkers en adviseurs.

crop-r-percelen-intekenen

Data, data, data

Wat houden die specifieke teelthandelingen dan in? Wat leggen akkerbouwers allemaal vast? “Het verschilt natuurlijk per boer hoe de software wordt gebruikt.”, vertelt Ivor. “Maar akkerbouwers kunnen met Crop-R bijvoorbeeld eenvoudig hun voorraad beheren. Ze kunnen inzien waar producten als mest of beschermingsmiddelen zijn gebruikt, hoeveel er is binnengekomen en wat er in de schuur zou moeten staan. Zo kunnen ze eenvoudig bekijken wat het verbruik per middel per week is (en controleren of de facturatie van loonwerkers klopt).”

Een andere handige functionaliteit van Crop-R is dat de akkerbouwer zijn kadastrale perceel kan intekenen. Via de Crop-R applicatie kan hij aangeven welk gewas op de percelen wordt verbouwd, wat het oppervlakte van het perceel is en welke bewerkingen op het land zijn gedaan. Dat wordt vervolgens allemaal vastgelegd in een database, zodat de boer die gegevens altijd en overal kan terughalen.”

Ivor: “Vroeger was het zo dat het land van een akkerbouwer direct aan of vlakbij zijn boerderij lag. Tegenwoordig liggen de percelen steeds verder uit elkaar. Dan is het van groot belang dat de meest efficiënte route genomen wordt, zowel van de boerderij naar het land als tussen de percelen. Daarom hebben we een koppeling met routeplanner gemaakt, waardoor akkerbouwers al gauw zo’n 10 tot 20% diesel besparen. Ze kunnen namelijk direct zien wat de snelste en meest efficiënte route is naar en tussen de percelen.”

crop-r-applicaties

Het opslaan van deze data gebeurt natuurlijk niet voor niets. “De boer kan met die data een saldorapportage maken, zodat hij inzicht krijgt in de opbrengst per perceel of gewas.”, vertelt Ivor enthousiast. “Maar ook kan hij data over bijvoorbeeld de bewerkingen die zijn uitgevoerd op het gewas eenvoudig exporteren en delen met afnemers. Daarnaast koppelt Crop-R met – voor de boer relevante – databronnen. Dan kun je denken aan satellieten en weerstations, maar je kunt de software bijvoorbeeld ook koppelen met zelfrijdende tractoren. Dat maakt het opslaan, analyseren en gebruiken van data nog gemakkelijker.”

Dat vastleggen, verwerken en delen van data zorgt ervoor dat boeren, adviseurs en loonwerkers effectief met elkaar kunnen samenwerken. Zo kunnen agrarisch ondernemers taken voor hun medewerkers inplannen. De medewerker kan direct zien wat er moet gebeuren en zijn werkzaamheden vervolgens ook direct registreren. De gedane werkzaamheden worden vervolgens gekoppeld met de planning, waardoor de boer altijd kan zien of de planning overeenkomt met de uitvoer. Maar ook accountantskantoren kunnen op die manier eenvoudig detailinformatie over het agrarisch bedrijf krijgen.

Internationale ambities

Crop-R wordt nu gebruikt in zo’n 20 tot 30 landen. “Onze app is bijvoorbeeld vertaald in het Chinees, omdat ook Chinese boeren belang bleken te hebben bij de app!”, vertelt Ivor trots. Daarnaast is Crop-R onlangs samengegaan met Dacom. Dit bedrijf is al veel langer actief in het dacom-farm-intelligence-logo-kopiefaciliteren van agrarisch ondernemers, maar dan op het gebied van ziekte- en insectenbestrijding, irrigatie- en bemestingsadvies. Samen gaan ze verder onder de naam Dacom Farm Intelligence en kunnen de twee bedrijven de agrarisch ondernemer nog beter bedienen en zo een compleet farm management systeem aanbieden. Betekent die fusie dat Ivor en zijn team zo weer vertrokken zijn uit de Mediacentrale? “Nee, hoor!”, roept Ivor lachend. We hebben gewoon twee vestigingen; één in Emmen en één in Groningen. Bovendien is de Mediacentrale een heerlijke plek; ik wil hier niet zomaar weer weg.”

in Blog