Bewoners

Groeiers, vooruitstrevende werknemers, managers en ondernemers van bestaande bedrijven én van nieuwe initiatieven. Op zoek naar optimale huisvesting voor hun bedrijfsuitoefening, naar flexibiliteit, maar ook stabiliteit, naar service en kwaliteit, naar creativiteit en zelfontplooiing. En: vaak gericht op media, data en ICT. Dát zijn de bewoners van de Mediacentrale.