Fit Professionals of Finance

Fit Professionals of Finance is in 2015 opgericht vanuit een behoefte aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Na jarenlang zelf als gedetacheerd financieel expert te hebben gewerkt, ontwikkelden wij het gedachtegoed dat nu Fit Professionals of Finance heet. Dit business model wordt organisatie-breed gedragen. Iedereen heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en meerwaarde. Het feit dat we snel groeien, spreekt wat ons betreft boekdelen.

Website