BOP

BOP is Reina Jager en Mariken Schuur. We zijn een onderzoeks- en communicatiebureau voor het onderwijs. BOP werkt voor scholen, schoolbesturen, gemeenten, educatieve uitgevers en andere aan onderwijs gerelateerde organisaties in Noordoost-Nederland. We ondersteunen op het gebied van onderzoek en advies, projectmanagement, communicatiestrategie, en tekst en ontwerp.

Website