Bewoners

Dizain
Overleggen in een Alpenweide.

Groeiers, vooruitstrevende werknemers, managers en ondernemers van bestaande bedrijven. Mogelijk nieuwe initiatieven. Op zoek naar optimale huisvesting voor hun bedrijfsuitoefening, naar flexibiliteit maar ook stabiliteit, naar service en kwaliteit, naar creativiteit en zelfontplooiing en vaak gericht op media, data en ICT. Dat zijn de bewoners van de Mediacentrale.

Bekijk alle bewoners